iura.be © 1999-2017 


Het advocatenkantoor Van Herreweghe is opgericht in 1976. Het bestond uit Vaast van Herreweghe en medewerkers. Vaast van Herreweghe is nu rustend advocaat. Deze webstek is een "for old times sake" herinnering aan het verleden.

Het kantoor behandelde vooral volgende zaken: 

Arbitrage
Beslag en executie
Bouwrecht (publiek en privaatrechtelijk)
Contractenrecht
Dwangsommen
Handelsrecht
Notarieel recht
Schade en aansprakelijkheid
Stedenbouw
Vastgoed- en huurrecht; onteigeningsrecht
Vreemdelingenrecht

Er werd gestreefd naar interne taakverdeling en samenwerking onder de kantoorgenoten. 
De professionele aansprakelijkheid van het kantoor was verzekerd tot 3.250.000,00 EUR; door met ons kantoor te handelen aanvaardde u dat de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor beperkt is tot het verzekerd bedrag. 

 

 

Honorarium »

Publicaties »

Balie »

 

Vaast P.B. van Herreweghe
Rustend Advocaat
Meersstraat 92
B-9000 Gent
Belgium

Tel (++32) (0)484 24 96 96